درباره ما

مارکت گیگ از سال 1394 بستری مناسب و متفاوت را جهت انتشار اپلیکیشن های اندرویدی فراهم آورده است و امید است با ارائه ایده های جدید رضایت هر چه بیشتر اعضاء و بازدیدکنندگان گرامی را بدست آورد. صاحب امتیار مارکت گیگ آقای عبدالرضا عطارزاده می باشد.